proefjes bij kerndoel 24

proefjes.nl/leerkrachtkerndoelen11, 12, 24, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 57


De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.


Hoe vaak kun jij een krantenpagina dubbelvouwen?

dubbelvouwen

zoek een proefje