proefjes bij kerndoel 35

proefjes.nl/leerkrachtkerndoelen11, 12, 24, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 57


De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.


Wat doen de versnellingen van je fiets?

fietsversnellingen

Kun je horen hoe hard je fietst?

ratelfiets

zoek een proefje