welk proefje hoort bij welk kerndoel?

proefjes.nl/leerkracht – kerndoelen – 11, 12, 24, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 57


De kerndoelen zijn de officiële eindtermen voor het basisonderwijs. De huidige kerndoelen zijn in 2006 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. De proefjes vallen in de eerste plaats onder het thema 'natuur en techniek' maar de proefjes kunnen heel goed worden ingezet voor andere kerndoelen.

thema natuur en techniek

kerndoel 40: 10 proefjes
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

kerndoel 41: 40 proefjes
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

kerndoel 42: 201 proefjes
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

kerndoel 43: 7 proefjes
De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.

kerndoel 44: 38 proefjes
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

overige thema's