proefjes voor kleuters

proefjes.nl/leerkracht – proefjes voor kleuters

Bij deze les kunnen kleuters onder begeleiding zelf bellen blazen. De les is meerdere keren uitgetest in de kleuterklas en was een groot succes.


bellen blazen met kleuters
lerarenhandleiding voor een kleuterles over bellen blazen

Deze les is gebaseerd op deze proefjes:


Hoe blaas je bellen in een glas?
bellen in een glas

Kun je een zeepbel aanraken zonder dat hij stuk gaat?
prikken in zeepbellen

De les heeft een uitbreiding gebaseerd op dit proefje:


Hoe blaas je een grote zeepbel?
trechter blazen