lesdoelen voor het doen van proefjes

proefjes.nl/leerkracht – lesdoelen

Proefjes doen is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Bij een proefjesles hoort daarom ook een aantal lesdoelen, dat je kan helpen bij de voorbereiding van een les.

lesdoel 1: Kinderen maken kennis met onderwerpen uit de natuurkunde, scheikunde en biologie.

lesdoel 2: Kinderen leren geschikte woorden en begrippen om over deze onderwerpen te kunnen praten of schrijven.

lesdoel 3: Kinderen leren hoe alledaagse voorwerpen en materialen kunnen worden gebruikt om proefjes mee te doen.

lesdoel 4: Kinderen leren zelfstandig een proefje uit te voeren aan de hand van een stappenplan.

lesdoel 5: Kinderen leren bij een proefje voorspellen, verslagleggen en verklaren.


zie ook:
wat is een proefje? (definitie)
welk proefje hoort bij welk kerndoel? (kerndoelen)