wat moet een school doen aan natuur & techniek?

proefjes.nl/leerkracht – verplichting

Elke basisschool in Nederland is wettelijk verplicht om lessen te geven over natuur & techniek. Als een school de lestijd gelijkmatig over de kerndoelen verdeelt, is dit ongeveer 3 uur per week.

In de Wet op het primair onderwijs (artikel 9) staat dat de kerndoelen verplichte doelstellingen zijn voor elke basisschool. De huidige kerndoelen zijn vastgesteld in 2005 en zijn verplicht voor alle groepen sinds 2009. In totaal zijn er 52 kerndoelen (58 met de Friese taal erbij) waarin staat wat leerlingen moeten weten, begrijpen en kunnen. Alleen met toestemming van de minister mag een school hiervan afwijken.

Van de 52 kerndoelen gaan er 7 over het thema natuur en techniek, wat valt onder het leergebied 'oriëntatie op jezelf en de wereld'. Als een gemiddelde schoolweek 23,5 uur duurt en als een school aan elk kerndoel evenveel tijd wil besteden, dan kun je eenvoudig berekenen (7/52 x 23,5) dat er wekelijks ruim 3 uur les moet worden gegeven over natuur en techniek.

Scholen mogen zelf bepalen hoe ze invulling geven aan het onderwijs. Dit kan met een aparte lesmethode voor natuur & techniek, met techniekochtenden of met losse proefjes en eigen onderzoek van de leerlingen. Ook kunnen ze elk vak apart geven of juist verschillende vakken integreren. De onderwijsinspectie controleert of scholen hierbij aan hun wettelijke verplichtingen voldoen.

zie ook:
Welk proefje hoort bij welk kerndoel?

externe links:
Wet op het primair onderwijs
Besluit vernieuwde kerndoelen WPO
Kerndoelenboekje (pdf)