wat zijn de verschillen tussen po en vo?

proefjes.nl/leerkracht – verschillen

Natuur en techniek in het basisonderwijs of primair onderwijs (PO) verschillen duidelijk van natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek in het voortgezet onderwijs (VO). De verschillen worden geïllustreerd aan de hand van het onderwerp lucht.

In het basisonderwijs gaat het in de eerste plaats om kennismaking, spelenderwijs ontdekken en eigen ervaringen opdoen. Dit betekent voor het onderwerp lucht dat leerlingen leren dat de lucht, die je niet kunt zien, er toch is. Dat je verse lucht nodig hebt om te ademen. Dat de lucht op alles drukt, dat dit luchtdruk heet en dat je dit met proefjes kunt waarnemen.

In het voortgezet onderwijs gaat het ook om het kennen van begrippen, principes en formules. Dit betekent voor het onderwerp lucht dat leerlingen de samenstelling van de verschillende gassen in lucht kennen. Hoe de longen de zuurstof uit de lucht halen. Met welke formules de samenhang tussen aantal deeltjes, druk en volume van een gas kan worden beschreven.

Leerkrachten in het basisonderwijs worden niet opgeleid als specialist in de natuurwetenschappen en techniek, maar als allrounder. Een basisschoolleerkracht moet dus gedegen basisvaardigheden en basiskennis van natuur en techniek hebben en deze kunnen overbrengen, maar kan de meer specialistische kennis en vaardigheden overlaten aan de vakdocenten in het voortgezet onderwijs.

zie ook:
lesdoelen
kerndoelen