uitleg flesmuziek

antwoorden


op vraag 1
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven wat je dacht dat er zou gebeuren.


op vraag 2
Je hoort een geluid als je over de fles blaast. Als je de fles aanraakt tijdens het blazen, kun je voelen dat de fles trilt.


op vraag 3
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het komt.


op vraag 4
De flessen zijn gevuld met verschillende hoeveelheden water. De fles met veel water klinkt hoger dan de fles met weinig water. Hoe meer water er in de fles zit, hoe hoger de klank.


op vraag 5
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het komt.


uitleg


De lucht in de fles gaat trillen, doordat je over de opening blaast. En als de lucht gaat trillen, dan hoor je geluid. De toonhoogte van het geluid hangt af van de hoeveelheid lucht die er trilt. Bij een legere fles trilt er veel lucht en klinkt de toon lager, bij een vollere fles trilt er weinig lucht en klinkt de toon hoger.

 


antwoorden proefje flesmuziek antwoorden proefje flesmuziek

extra uitleg

Geluid bestaat uit trillingen van de lucht. De snelheid waarmee de lucht trilt, is de toonhoogte. Als lucht snel trilt, dan hoor je een hogere toon dan wanneer lucht langzaam trilt.

Bij dit proefje wordt de snelheid van het trillen bepaald door de hoeveelheid lucht die trilt. Als er weinig lucht in de fles zit, dan klinkt de toon hoger dan wanneer er veel lucht in de fles zit. Hoe meer water in de fles zit, hoe minder lucht er nog in past. Daarom is de toon van een vollere fles hoger dan de toon van een minder volle fles.

Als je verschillende tonen kunt maken op de flessen, dan kun je proberen om een liedje te spelen.


ga naar:

proefje

digiblad


print:

werkblad

werkblad met grote letters

antwoordblad


doe meer proefjes over:

natuurkunde

geluid, trillingen, toonhoogte