uitleg natte mandarijn

antwoorden


op vraag 1
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven wat je dacht dat er zou gebeuren.


op vraag 2
De mandarijn met schil blijft in het water drijven.


op vraag 3
De mandarijn zonder schil blijft niet drijven, maar zinkt naar de bodem van de emmer water.


op vraag 4
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het komt.


uitleg


De partjes zijn zwaarder dan water, daarom zinkt de mandarijn zonder schil. Maar de schil is lichter dan water en blijft drijven op water. De schil is zo licht dat de mandarijn met de schil eromheen ook blijft drijven.

 


antwoorden proefje natte mandarijn antwoorden proefje natte mandarijn

extra uitleg

De dichtheid geeft aan hoe zwaar een stof is bij een bepaalde omvang. De dichtheid is massa per volume (ρ = m / V). Elke stof heeft een specifieke dichtheid.

Als een stof niet in water oplost, dan kan het blijven drijven of zinken. Een stof met een kleinere dichtheid dan water blijft drijven. En een stof met een grotere dichtheid dan water zinkt.

De mandarijn zonder schil zonk direct naar de bodem. Dat komt omdat de dichtheid van een mandarijn zonder schil is groter dan de dichtheid van water.

De mandarijn met schil bleef drijven, dit komt door de schil. De dichtheid van een mandarijnenschil is veel kleiner dan water. Dat komt omdat er lucht en olie in zit. De dichtheid van de schil is zo klein, dat de dichtheid van een mandarijn met schil ook kleiner is dan de dichtheid van water.


ga naar:

proefje

digiblad


print:

werkblad

werkblad met grote letters

antwoordblad


doe meer proefjes over:

natuurkunde

water, drijven en zinken, dichtheid, fruit