uitleg springerig geluid

antwoorden


op vraag 1
Als je de muziek harder zet, dan springt de rijst op.


op vraag 2
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het komt.


op vraag 3
Er bestaan heel veel verschillende tonen die de lucht allemaal op een andere snelheid laten trillen. Hoge tonen laten de lucht heel snel trillen, terwijl lage tonen de lucht heel langzaam laten trillen. Elke schaal heeft een eigen toonhoogte waarmee de rijst het meeste trilt. Meestal zijn dat lage tonen. Muzieksoorten met veel lage of bass tonen (zoals house muziek) brengen de rijst of couscous daarom beter aan het springen dan muzieksoorten zonder veel bass tonen (zoals liefdesliedjes). De hoge tonen trillen heel snel per seconde, maar ze duwen niet zo hard tegen het vel. De lage tonen trillen heel langzaam en geven het gespannen vel in plaats van een heel snelle niet zo harde duw, een heel langzame harde duw. Die duw is genoeg om de rijst de lucht in te gooien.


op vraag 4
Je kunt door verschillende tonen te zingen uitproberen bij welke tonen de rijst het beste trilt. De trillende lucht wordt ook opgevangen in onze oren, waar een heel dun vliesje (het trommelvlies) met de lucht meetrilt en er voor zorgt dat wij kunnen horen. Het trommelvlies van onze oren is veel dunner en gevoeliger dan het plasticfolie, daarom trilt ons trommelvlies wel bij hoge tonen en kunnen wij liefdesliedjes wel goed horen.


uitleg


Geluiden zijn trillingen van de lucht. Dingen die geluid maken, zoals onze stembanden of de radiobox trillen waardoor de lucht eromheen mee trilt. De trillende lucht kan er dan weer voor zorgen dat andere dingen mee gaan trillen, zoals het plasticfolie. Het gespannen folie duwt de rijstkorreltjes de lucht in, dus deze springen mee op de maat. Zachte muziek geeft zachte duwtjes, terwijl harde muziek harde duwen geeft. Daarom gaan de rijstkorrels steeds harder trillen als je de muziek harder zet.

 


antwoorden proefje springerig geluid

extra uitleg

Geluidstrillingen planten zich door allerlei dingen voort. Vooral trommelvlies-achtige objecten geleiden geluid goed. Doordat de trillingen zich door het vel van plasticfolie voortplanten, gaat het vel trillen en springt de rijst op. Lage tonen hebben een lagere frequentie dan hoge tonen. Materialen die het geluid onderweg tegenkomt zijn eerder geneigd mee te trillen met lage tonen, denk maar aan de geluidsoverlast die je hebt van de buren. Het is het 'gedreun' van lage tonen die via de muren of de vloer jouw woonkamer intrillen en jouw oren bereiken. Ook bij muziekfestivals in de open lucht kun je op kilometers afstand de lage tonen horen terwijl de hoge tonen al lang uitgedoofd zijn. Van 20 Hertz (20 trillingen per seconde) tonen, heeft 1 trilling een lengte van 17 meter, terwijl een hoge toon van 20 kiloHertz (20 000 trillingen per seconde) een trilling bevat van 17 milimeter.


ga naar:

proefje


print:

werkblad

werkblad met grote letters

antwoordblad


doe meer proefjes over:

natuurkunde

geluid, trillingen, muziekinstrumenten