uitleg ei in de fles

antwoorden


op vraag 1
Nee, omdat het ei groter is dan de opening in de fles, kan het ei er niet doorheen.


op vraag 2
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven wat je dacht dat er zou gebeuren.


op vraag 3
De brandende lucifers gaan uit en het ei glijdt langzaam in de fles.


op vraag 4
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het komt.


uitleg


Lucifers hebben zuurstof nodig om te branden. Wanneer de zuurstof in de fles op is, dan gaan de lucifers uit. De lucht in de fles koelt af zonder het vuur. Door het afkoelen krimpt de lucht in de fles en drukt het minder hard tegen het ei. De lucht buiten de fles drukt nog even hard tegen het ei. Hierdoor wordt het ei in de fles geduwd.

 


antwoorden proefje ei in de fles antwoorden proefje ei in de fles

extra uitleg

Lucht is een gas en het duwt alle kanten op. Dit duwen of drukken van de lucht heet luchtdruk. Als lucht opwarmt dan wordt de luchtdruk groter en als lucht afkoelt dan wordt de luchtdruk kleiner.

Als de lucifers in de fles branden, dan warmt de lucht in de fles op en wordt de luchtdruk in de fles groter. De luchtdruk buiten de fles blijft ongeveer gelijk. Er ontstaat een luchtdrukverschil: de lucht in de fles drukt harder tegen het ei dan de lucht erbuiten. Daardoor wordt het ei omhoog gedrukt en kan het een beetje gaan stuiteren. Er ontsnapt ook een beetje lucht uit de fles.

Voor het branden van de lucifers heb je zuurstof nodig. Tijdens het branden verdwijnt zuurstof (O2) en ontstaat koolzuurgas (CO2) die beide ongeveer evenveel ruimte innemen. Er kan er geen nieuwe zuurstof in de fles komen doordat het ei de opening van buiten afsluit. Na korte tijd gaan de lucifers uit door een tekort aan zuurstof.

Als de lucifers uitgaan, dan koelt de lucht in de fles af en wordt de luchtdruk in de fles kleiner. De luchtdruk buiten de fles blijft weer ongeveer gelijk. Er ontstaat weer een luchtdrukverschil: de lucht buiten de fles drukt nu harder tegen het ei dan de lucht erin. Daardoor wordt het ei naar beneden in de fles gedrukt.


ga naar:

proefje


print:

werkblad

werkblad met grote letters

antwoordblad


doe meer proefjes over:

scheikunde, natuurkunde

lucht, luchtdruk, vacuüm, vuur, verbranding, warm en koud, Pasen

 

extra uitleg proefje ei in de fles extra uitleg proefje ei in de fles