uitleg melk en cola

antwoorden


op vraag 1
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven wat je dacht dat er zou gebeuren.


op vraag 2
Er ontstaat een beetje schuim in de fles. Als je de fles omdraait, dan worden de melk en cola gemengd. Na korte tijd krijg je een donkerbruine vloeistof met lichtbruine vlokken.


op vraag 3
De vloeistof in de fles is lichtgeel en doorzichtig geworden. De meeste bruine vlokken zijn naar de bodem van de fles gezakt. Bovenin de fles zitten nog een paar bruine vlokken, sommige blijven drijven en andere zitten aan de fles geplakt.


op vraag 4
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het komt.


uitleg


Als je melk in een fles cola schenkt, dan reageren de melk en de cola met elkaar. Er komt prik uit de cola vrij, waardoor je een beetje schuim krijgt. Er ontstaan vlokken die de bruine kleurstof opnemen, waardoor de vloeistof lichter wordt. En de vlokken zinken naar de bodem, omdat ze zwaarder zijn dan water.

 


antwoorden proefje melk en cola antwoorden proefje melk en cola

extra uitleg

Melk is een mengsel van verschillende stoffen en bestaat uit water met daarin onder andere vetten en eiwitten. Cola bestaat uit water met daarin onder andere suiker, koolzuur, forsforzuur en kleurstof.

Wanneer je de melk bij de cola schenkt, ontstaat er een beetje schuim. De melk zorgt er namelijk voor dat het koolzuurgas dat in de cola is opgelost sneller vrijkomt.

Als de melk en de cola worden gemengd, dan reageren de eiwitten uit de melk en het fosforzuur uit de cola met elkaar. Bij deze chemische reactie klonteren ze samen en vormen ze vlokken die door de vloeistof zweven. Het samenklonteren van melk en een zure stof noem je stremmen. De vlokken zinken heel langzaam naar de bodem, omdat ze een klein beetje zwaarder zijn dan water.

Aan het begin van het proefje is de vloeistof nog donkerbruin, maar na een dag is de vloeistof lichtgeel geworden. Dat komt doordat de kleurstof uit de cola door de vlokken wordt opgenomen. Daardoor worden de vlokken steeds donkerder en de vloeistof steeds lichter en doorzichtiger.


ga naar:

proefje

digiblad


print:

werkblad

werkblad met grote letters

antwoordblad


doe meer proefjes over:

scheikunde

chemische reacties, flocculatie, stremmen, drijven en zinken, dichtheid, zuivel

 

extra uitleg proefje melk en cola extra uitleg proefje melk en cola