uitleg gekleurd plastic

antwoorden


op vraag 1
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven wat je dacht dat er zou gebeuren.


op vraag 2
Alle antwoorden zijn goed, als je hebt opgeschreven wat je dacht dat er zou gebeuren.


op vraag 3
Zonder een 3D-bril op ziet het plastic van de geodriehoek er normaal uit. Met een 3D-bril op zie je verschillende kleuren in het plastic van de geodriehoek. Bij een andere geodriehoek kunnen de kleuren en patronen er anders uitzien.


op vraag 4
Alle antwoorden zijn goed als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het komt.


uitleg


Uit een plat computerscherm komt geen gewoon licht. Met alleen je ogen kunt je geen verschil zien tussen dit licht en gewoon licht. Als je plastic voor een plat computerscherm houdt, dan gaat dit licht erdoorheen. Plastic bestaat uit allemaal kleine deeltjes die in verschillende richtingen liggen. Elke richting verandert dit licht op een andere manier. Deze verschillen kun je niet zien met alleen je ogen, maar met een 3D-bril op zie je verschillende kleuren.

 


antwoorden proefje gekleurd plastic antwoorden proefje gekleurd plastic

extra uitleg

Gewoon licht bestaat uit trillingen in verschillende richtingen. Als je licht polariseert, dan trilt het nog maar in één richting. Met het blote oog kun je het verschil tussen gewoon licht en gepolariseerd licht niet zien.

De meeste platte computerschermen gebruiken lcd en stralen daardoor gepolariseerd licht uit. Als dit gepolariseerde licht door een plastic voorwerp heengaat, dan kan de richting waarin het licht trilt een beetje veranderen. Verschillende kleuren licht kunnen daardoor in verschillende richtingen gaan trillen. Dit wordt veroorzaakt door de richtingen waarin de deeltjes van het plastic liggen. Ook dit kun je niet zien met het blote oog.

In een 3D-bril zit een polarisatiefilter. Dit filter laat licht dat in de ene richting trilt beter door dan licht dat in andere richtingen trilt. Als je door de 3D-bril naar de plastic geodriehoek voor het scherm kijkt, dan zie je verschillende kleuren. Deze kleuren worden veroorzaakt doordat de 3D-bril het licht van sommige kleuren beter doorlaat dan andere, vanwege de verschillende richtingen waarin de kleuren licht zijn gaan trillen.


ga naar:

proefje

digiblad


print:

werkblad

werkblad met grote letters

antwoordblad


doe meer proefjes over:

natuurkunde

licht, optica, polarisatie, kleur, 3D-bril, plastic